Čitaj mi

Objašnjenje u vezi sa obavezom popisa zaliha tečnog naftnog gasa, od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika, sa aspekta Zakona o akcizama

Odredbom člana 31. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), propisano je da su pravna lica, odnosno preduzetnici, dužni da sa stanjem na dan 1. oktobra 2012. godine, izvrše popis zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa i tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila i da u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostave nadležnoj ogranizacionoj jedinici Poreske uprave.

S tim u vezi, obaveza popisa zaliha tečnog naftnog gasa (u bocama, u kontejnerima, u cisternama i u rezervoarima) i tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila

(u cisternama i u rezervoarima) odnosi se na sva pravna lica i preduzetnike, koji su pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), odnosno pre 1. oktobra 2012. godine, proizvela, uvezla ili nabavila tečni naftni gas, bez obzira da li ova pravna lica i preduzetnici neposredno vrše prodaju tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila. Popis zaliha tečnog naftnog gasa vrši se kod proizvođača, uvoznika, trgovca na veliko i trgovca na malo tečnim naftnim gasom, uključujući i benzinske stanice koje vrše prodaju tečnog naftnog gasa.

Preuzmite dokument:

Objašnjenje u vezi sa obavezom popisa zaliha tečnog naftnog gasa, od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika, sa aspekta Zakona o akcizama

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu