Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2007

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења
за примену финансијских прописа

БРОЈ 9, септембар 2007.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ 
ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

· Порез на додату вредност

· Порез на добит предузећа

· Порези на имовину

· Порез на доходак грађана

· Порези на употребу, држање и ношење добара

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2007