Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2005

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских прописа

БРОЈ 9, септембар 2005

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ
ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

· ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

· ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

· ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

· ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

· ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ
РАСХОДИ

· ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

· ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАЧУНОВОЂСТВО
И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2005