Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2007

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских прописа

БРОЈ 3, март 2007

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

· ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

· ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

· ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

· ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

· ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

· ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

· ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2007