Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2013

Република Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 5, мај 2013.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

Републичке административне таксе

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

ЈАВНА СВОЈИНА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2013