Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2005

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских
прописа

БРОЈ 5, мај 2005

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

· ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

· ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

· ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

· ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАÐАНА

АКЦИЗЕ

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

· ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

· ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2005