Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2013

Република Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 6, јун 2013.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

Порези

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Царине

ЈАВНИ РАСХОДИ

Финансирање политичких активности

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2013