Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2010

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских
прописа

Број 2, фебруар 2010.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит предузећа

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2010