Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2016. године

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 5, мај 2016.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порески поступак и пореска администрација

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

 

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Девизно пословање

Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2016. године