Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2013

Република Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 4, април 2013.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

ЗАТЕЗНА КАМАТА

РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2013