Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2005

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских прописа

БРОЈ 4, април 2005

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

· ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

· ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

· ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

· ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

· ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2005