Нацрти и предлози

Нацрт закона о изменама Закона о јавној својини
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу