Јавни позиви

Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период...
Уступање портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда
Јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци а.д. Београд путем тендера
Избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем и откупом обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2019. и 2020. годину, ЈНМВ 1/2019
Јавни позив за откуп државних хартија од вредности Републике Србије
Оглас за финансијског саветника за продају удела у Комерцијалној банци АД Београд
Оглас о уступању портфеља потраживања уз накнаду, методом јавног прикупљања понуда
Пројекат техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања
Информација о започињању истраживања тржишта у вези са продајом акција Јубмес банке а.д. Београд, које су у непосредном власништву Републике Србије, 4.4.2018. године
State Owned Financial Institutions Strengthening Project (SOFI) – General procurement notice