Фискална стратегија

Ревидирана Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину
Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину
Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину
Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину – на руском језику