Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 – УС и 95/2018) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - УС, 95/2018)