Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - odluka US, 95/2018 i 153/2020) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - одлука УС, 95/2018 и 153/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Slične teme

Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 76/2021)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd–Valjevo–Loznica („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac–Vranje („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)