Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2022)

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2022)

Сличне теме

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-a између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2023)

Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2023)

Закон о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2023)