Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16/2021)

Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16/2021)

Сличне теме

Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2 од 03. марта 2023. год.)

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Железнички коридор X у Србији – деоница од Београда до Ниша) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2 од 03. марта 2023. год.)

Закон о потврђивању Финансијског уговора Железнички коридор X у Србији Oквирни споразум – глобална капија између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2 од 03. марта 2023. год.)