Закон о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Закон о задуживању Републике Србије код OTP bankе Srbija a.d. Novi Sad за потребе финансирања Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица–Хоргош граница са Мађарском (Сегедин) („Службени гласник РС“, бр. 96/2021)

Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 76/2021)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд–Ваљево–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)