Закон о eлeктрoнскoм фaктурисaњу („Службени гласник РС“, бр. 44/2021, 129/2021, 138/2022 и 92/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о eлeктрoнскoм фaктурисaњу („Службени гласник РС“, бр. 44/2021, 129/2021, 138/2022 и 92/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код UniСredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)