Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 94/2019 и 62/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 94/2019 и 62/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” (“Службени гласник РС“, бр. 48/2022)

Уредба о централизованом обрачуну примања запослених, изабраних и постављених лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 132/2021)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 121/2021 и 18/2022) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија