Уредбa о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС", бр. 39/2019, 8/2020, 132/2021, 144/2022 и 117/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредбa о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС", бр. 39/2019, 8/2020, 132/2021, 144/2022 и 117/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Прилог 16. Напомене за утврђивање царинске вредности и Прилог 29. Списак дозвољених уобичајених облика поступања

Сличне теме

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА“ („Службени гласник РС“, бр. 37/2024)

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2024” (“Службени гласник РС“, бр. 26/2024)

Уредба о правилима поступка набавке добара, услуга или радова потребних за реализацију међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027 („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)