Уредбa о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019, 96/2019 - исправка, 156/2020, 141/2022 и 89/2023) – незванично пречишчћен текст редакције Службеног гласника

Уредбa о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019, 96/2019 - исправка, 156/2020, 141/2022 и 89/2023) – незванично пречишчћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Уредба о правилима поступка набавке добара, услуга или радова потребних за реализацију међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027 („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 106/2023)

Уредба о капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр. 79/2023)