Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022, 7/2023, 15/2023, 60/2023, 96/2023, 116/2023 и 29/2024) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022, 7/2023, 15/2023, 60/2023, 96/2023, 116/2023 и 29/2024) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа („Службени гласник РС“, бр. 14/2024)

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и промету сродних производа („Службени гласник РС“, бр. 11/2024)

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2024)