Правилник о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ („Службени гласник РС”, бр. 63/2018)

Правилник о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ („Службени гласник РС”, бр. 63/2018)

Сличне теме

Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 67/2022)

Правилник о начину евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима („Службени гласник РС“, бр. 67/2022)

Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју (“Службени гласник РС“, бр. 48/2022)