Категорија:
Прописи - Прописи у припреми
Објављено:
18. новембра 2020.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 24. новембра 2020. године, до 15.30 сати.

docx

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

docx

Одредбе које се мењају