Сектор за управљање средствима Европске уније

Стојан Јанковић – в. д. помоћника министра

Тел: : +381 11 364 28 78

Сектор за управљање средствима Европске уније обавља послове финансијског управљања, контроле и рачуноводства и извештавања у оквиру система за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније, као и успостављања, надзора и унапређења система за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније, у складу са прописима и споразумима који се односе на спровођење финансијске помоћи Европске заједнице Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ.

У Сектору за управљање средствима Европске уније обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за надзор и праћење функционисања система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније
2. Одељењe за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније

За више информација погледајте Информатор о раду.