Претходно обавештење за јавну набавку услуга – Имплементација SOC (Security Operation Centar) уз пратеће услуге у складу са стандардима информационе безбедности

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Претходно обавештење за јавну набавку услуга - Имплементација SOC (Security Operation Centar) уз пратеће услуге у складу са стандардима информационе безбедности
Call for submitting bids
Измена конкурсне документације
Одговор
Oдлукa о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Contract award notice

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020