Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача (само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години), ЦЈН 7/2020

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8
Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020