Набавка услуга анализа и студија оправданости увођења централизоване платформе за слање, пријем, управљање и чување електронских фактура правних лица и предузетника у Републици Србији, а у складу са ЕУ директивом 2014/55/ЕУ и најбољом праксом, ЈН МВ 4/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о обустави поступка

pdf

Обавештење о обустави поступка