Nabavka usluga analiza i studija opravdanosti uvođenja centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji, a u skladu sa EU direktivom 2014/55/EU i najboljom praksom, JN MV 4/2019

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2019 – Usluge prevođenja

Nabavka računarske opreme, JN 1/2019

Održavanje sistema za pripremu budzeta, JN 2/2019