Набавка уређаја за скенирање, ЈН 7/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлукa о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020