Набавка консултантских услуга за подизање система информационе безбедности у складу са стандардом ISO/IEC 27001:2013, ЈН МВ 8/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019