Набавка консултантских услуга анализе пословања и управљања јавним предузећима, број ЈН ОС 1/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор заинтересованом лицу 1
Одговор заинтересованом лицу 2
Одговор заинтересованом лицу 3
Одговор заинтересованом лицу 4
Одговор заинтересованом лицу 5
Одговор заинтересованом лицу 6
Одговор заинтересованом лицу 7
Одговор заинтересованом лицу 8
Одговор заинтересованом лицу 9
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019