Лиценце за техничку подршку за надограђену Платформу за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа ЈН 23/2023

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Управљање и одржавање објекта - зграде државних органа у Београду, у ул. Балканска бр. 53, на кат. пар. бр. 22635 КО Савски венац ЈН 31/2023

Лииценца за техничку подршку за софтвер за праћење реализације јавних набавки кроз праћење покретања, доделе и плаћање ставки уговора јавне набавке, ЈН 25/2023

Набавка рачунарске опреме, ЈН 28/2023