Јавна набавка – Замена фасадне расвете, ЈН 5/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација - измена
Одговор на питање
Измена конкурсне документације 2
Конкурсна документација - измена 2
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019