Јавна набавка – Набавка видео пројектора, ЈН 15/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019