Јавна набавка мале вредности – Набавка услуге осигурања возила марке МAЗДA, ЈН МВ 9/2019

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

Одржавање система за припрему буџета, ЈН 2/2019