Централизована јавна набавка број 13/2017 – Набавка рачунарске опреме И штампача

Обавештење о закљученом уговору – Партија 17
Обавештење о закљученом уговору – Партија 18
Обавештење о закљученом уговору – Партија 23
Обавештење о закљученом уговору – Партија 21
Обавештење о закљученом уговору – Партија 29
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 22
Обавештење о закљученом уговору – Партија 6
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017