О Mинистарству

О Министарству

Надлежност Министарства

Делокруг Министарства финансија утврђен је у члану 3. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/2020) и обухвата послове државне управе који се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода;...
zgrada ministarstva finansija
О Министарству

О згради

Грађевински објекат у Улици Кнеза Милоша 20 изграђен је 1889. године по пројекту архитекте Душана Живановића за потребе државне администрације. Грађевина је имала један спрат и у њој су били смештени Државни савет и Главна контрола. Према истом пројекту грађевина је дограђена са другим спратом...