Јавне набавке 2021.

Лиценце за техничку подршку за Централизовану платформу за слање, пријем, управљање и чување електронских фактура, ЈН 2/2021
Услуге превођења, ЈН 1/2021