Јавне набавке 2019.

Јавна набавка – Извођење радова у делу објекта у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 84, ОП 11/2019
Централизована јавна набавка, број 9/2019 – Набавка канцеларијског намештаја
Јавна набавка – Набавка видео пројектора, ЈН 15/2019
Јавна набавка – Набавка софтвера за електронско пречишћавање текста број ЈН 13/2019
Израда платформе за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 3/2019
Набавка оригиналних тонера за штампаче марке Canon, ЈН 14/2019
Централизована јавна набавка услуга одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2018. години или је набављена у 2018. години),...
Централизована јавна набавка 10/2019 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2018. години)
Јавна набавка – Набавка интерактивне табле, пројектора и монитора, ЈН 12/2019
Услуга медијског праћења активности Министарства финансија, ЈН МВ 13/2019