Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, март 2023

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, март 2023

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године

Образац ПФЕ