План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања

Сличне теме

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године