Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија од 9.9.2021)

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија од 9.9.2021)

Сличне теме

Интерно техничко упутство

Интерно техничко упутство

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији (верзија од 27.9.2021. год.)

Подношење захтева за повраћај ПДВ страном купцу – путнику