Интерно техничко упутство

Интерно техничко упутство (у примени од 01. јануара 2022. године)

Сличне теме

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији (верзија од 27.9.2021. год.)

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија од 9.9.2021)

Подношење захтева за повраћај ПДВ страном купцу – путнику