Категорија:
Документи - Буџетски корисници
Објављено:
31. марта 2021.

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

pdf

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

pdf

Упутство за увођење родно одговорног буџетирања