Обавештење о примени Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата

ОБАВЕШТЕЊЕ

ВЕЗАНО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА,

ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Народна скупштина Републике Србије усвојила је по хитном поступку Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), којим је предвиђено привремено умањење основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде
за обрачун и исплату плата, односно зарада као и других сталних примања, изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава, с циљем очувања финансијског система у Републици Србији и система плата и зарада у јавном сектору.

Преузмите документ:

pdf

Обавештење о примени Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата