Уредбе

Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 94/2019)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 65/2019)
Уредба о накнади трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга („Службени гласник РС“, бр. 57/2019)
Уредба о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 85/2019)
Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС“, бр. 42 од 14....
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39 од 6. јуна 2019. год.)
Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС, бр. 38 од 31. маја 2019. год.)
Уредба о царинским повластицама („Службени гласник РС“, бр. 38/2019 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС“, бр. 34 од 17. маја 2019. год.)