Потврђени међународни уговори и споразуми

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд, између кинеске Export-Import банке, као зајмодавца и Републике Србије,...
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС –...
Закон о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2...
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Набавка возних средстава за Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)
Закон о потврђивању Уговорa о кредиту између Републике Србије (као Корисника кредита) и T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. и Denizbank A.Ş. (као Давалаца кредита) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр....
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни...
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 2/2020)
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „KfW”, Франкфурт...
Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш−Мердаре фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27. децембра 2019....
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 16 од 27....